Tartak im. Fr. Koperskiego S.C.

Nekla, Dworcowa 33