Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Ponad pięćset osób z całej Wielkopolski stanęło na starcie biegu „zaBIEGaj o FUNdusze” na dystansie 5400 metrów (© UMWW)

Fundusze Europejskie. Nad poznańską Maltą była okazja, żeby rodzinnie i sportowo spędzić czas, ale także dowiedzieć się, jakie można pozyskać fundusze unijne, jak z nich skorzystać oraz obejrzeć z bliska efekty

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie już od lat kształtują nasz krajobraz. Bez inwestycji, które stały się możliwe dzięki nim, często trudno sobie wyobrazić Wielkopolskę.

Tylko w Poznaniu dzięki unijnemu wsparciu powstała np. długo oczekiwana trasa tramwajowa na Franowo, nowe Collegium Iuridicum, remontu doczekał się poznański Teatr Wielki.

W Pile spektakularnym efektem wykorzystania funduszy z UE była rewitalizacja powojskowych budynków na potrzeby tamtejszej Wyższej Szkoły Zawodowej, w Koninie całkowicie odnowiono i wyposażono na nowo kino Oskard.

Nie można zapominać też o remontach dróg, zakupach nowych autobusów, budowie ścieżek rowerowych czy punktów przesiadkowych.

Wymieniać można bez końca. Także obecnie, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ samorządy, firmy, szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe i wiele innych podmiotów mogą korzystać z unijnego wsparcia. Nie zawsze jednak potencjalni beneficjenci zdają sobie sprawę z tego, że droga do unijnej dotacji jest krótsza i łatwiejsza niż mogłoby się wydawać.

Impreza zaBIEGaj o FUNdusze miała za zadanie obalić stereotypy i pokazać niektóre efekty unijnego wsparcia.

Sport i fundusze dla wszystkich
W minioną sobotę ponad 500 osób pokonało trasę długości 5,4 kilometra wiodącą wokół Jeziora Maltańskiego w ramach wydarzenia zaBIEGaj o FUNndusze. Ci, którzy nie zdecydowali się pokonać zaproponowanego dystansu mogli na mecie wziąć udział w zajęciach sportowych .

Uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z konsultacji z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i WARP i na miejscu dowiedzieć się, na co można otrzymać dofinansowanie, gdzie szukać informacji oraz jak wygląda procedura składnia wniosku o dofinansowanie.

Tam też stanęły stoiska zarówno beneficjentów dotacji unijnych, którzy prezentowali efekty korzystania z dotacji, a także instytucji pośredniczących, takich jak choćby Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Cieszymy się, że tu jesteśmy - mówił Jarosław Nowak, prezes WARP. - Tak jak fundusze mogą być dla każdego, tak i bieganie może być dla każdego - podkreślił.

Szczególne zainteresowanie wśród dorosłych i dzieci wzbudzało stoisko Państwowej Straży Pożarnej. Można było na nim zobaczyć nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy, strażaka prezentującego kombinezon ochrony przeciwchemicznej i wiele innych. To właśnie unijne fundusze sprawiły, że wielkopolski system ratownictwa wzbogacił się o nowoczesny sprzęt, w tym także wóz dowodzenia oraz sprzęt do ratowania życia poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Ze wsparcia na innowacyjną gospodarkę skorzystały Centra Genetyki Medycznej Genesis, które dzięki unijnej dotacji wprowadziły innowacyjne badanie prenatalne dające znacznie dokładniejsze wyniki niż metody stosowane wcześniej. To tylko pojedyncze przykłady. Jak podkreślała Danuta Sowińska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, informowanie o funduszach jest bardzo ważne, bo do rozdysponowania zostały znaczne kwoty.

Miliardy na każdą dziedzinę
W budżecie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego znalazło się 2,45 mld euro z Funduszy Europejskich. Wraz ze wsparciem krajowym łączny budżet programu może przekroczyć nawet 2,9 mld euro. Pieniądze te są przeznaczone zarówno na rozwój gospodarki, badania i rozwój, poprawę stanu środowiska, a także inwestycje w edukację, ochronę zdrowia czy rozwój kapitału ludzkiego.

***

Fundusze Europejskie czekają - w tych konkursach można składać wnioski


- Poddziałanie 4.4.1 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO. ”
Termin składania wniosków upływa 31.10. 2017 roku

- Poddziałanie 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw”
Termin składania wniosków upływa 10.11. 2017 roku

- Poddziałanie 1.3.2 „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw”
Termin składania wniosków upływa 10.11. 2017 roku

- Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”
Termin składania wniosków upływa 10.11. 2017 roku

- Poddziałanie 5.2..1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej”
Termin składania wniosków upływa 24.11. 2017 roku

- Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”
Termin składania wniosków upływa 20.11.2017 rok

- Poddziałanie 9.1.2 „Infrastruktura społeczna”
Termin składania wniosków upływa 24.11. 2017 roku

- Poddziałanie 3.1.2 „Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii”
Termin składania wniosków upływa 30.11. 2017 roku

- Poddziałanie 3.3.2 „Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze”
Termin składania wniosków upływa 14.12. 2017 roku

- Działanie 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”
Termin składania wniosków upływa 5.01. 2018 roku

Informacje, regulaminy, składanie wniosków


Szczegółowe informacje o poszczególnych konkursach oraz ich regulaminy można znaleźć na stronie wrpo.wielkopolskie.pl/nabory. Wszystkie wnioski konkursowe należy składać elektronicznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego, dostępnego pod adresem: lsi.wielkopolskie.pl.

Dokumentację można przygotowywać od chwili ukazania się ogłoszenia


Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!